Eco-voertuigen voor snellere diensten

 

Met kleine, milieuvriendelijke en snelle voertuigen stoomt Bubble Post stedelijke logistiek klaar voor de toekomst, met respect voor mens en planeet!

 
Bubble Stint

Stint

Snel en wendbaar ā€” zoals onze service. Same day deliĀ­veries, live tracking, elektroĀ­nisch onĀ­derĀ­teĀ­kenen, een perĀ­soonĀ­lijke login en WMS beheer... Het tracken van uw leveringen was nog nooit zo makkelijk dankzij het Bubble IT-systeem!

Trike

De Bubble Heroes leveĀ­ren wanneer uw klanten het willen, in tijdĀ­slots van maandag tot en met zaterdag. Zo vermijdt u onnodige trajecten in de binnenĀ­stad en draagt u bij tot een leefbare woon- en werkĀ­omgeĀ­ving.

E-van

Ook voor grote goederen bieden we een oplossing. We beschikken in elke stad over meer dan 1000mĀ² slimme en veilige opslagĀ­ruimte. Geen tijd om ons magazijn te bereiken? Geen probleem! Wij halen uw goederen op, 100% elektrisch.

CNG sprinter

Aardgas is onze duurzame oplosĀ­sing voor de koude keten. In onze sprinters koelĀ­en we uw goederen van 4 tot -22Ā°c. Ook in de fietsen blijven ze fris dankzij de actief gekoelĀ­de laadĀ­ruimte. HACCP goedĀ­gekeurd.