Klachten- en schaderegeling

de opvolging van uw zending kan u steeds snel en gemakkelijk online raadplegen via de link op onze website http://bubblepost.eu/ waar u ook onze algemene voorwaarden kan raadplegen.

Heeft u verdere vragen of een klacht dan kan u hieronder informatie vinden over de te volgen procedure:

U bent de ontvanger van een zending, waarvoor Bubble de opdracht heeft gekregen van uw leverancier, de afzender:

Indien de online informatie over uw zending onvoldoende is en u heeft een klacht, raden wij u aan contact op te nemen met uw leverancier, de verzender van het pakket.

Heeft u een klacht ivm het gedrag van de chauffeur of schade aan uw eigendom veroorzaakt door een medewerker van BUBBLE, gelieve hiervoor onmiddellijk contact op te nemen met ons Customer Care Team via customercare@bubblepost.eu

U bent de verzender van een zending; de opdrachtgever van een opdracht gegeven aan Bubble:

U kan via het online platform uw zendingen opvolgen. Indien deze informatie niet voldoende is staat ons Customer Care Team voor u klaar.

Afhankelijk van uw claim, zal volgende procedure van toepassing zijn:

1. Claim met betrekking tot een schade

1.1 Zichtbare schade: de ontvanger heeft op het afleverbewijs (bij het ondertekenen voor ontvangst) een bemerking hierover gemaakt:

a- de verzender (opdrachtgever) geeft de claim schriftelijk door aan Bubble, met vermelding van het tracking nummer, de waarde van de opgelope schade (bv een kopie van de verkoopfactuur of een herstelbestek), het gewicht van de zending en foto's van de beschadigde zending.

b- Bubble zal dit analyseren en kan eventueel de beschadigde goederen opvragen voor expertise op de hoofdzetel.

c- Binnen een termijn van 10 werkdagen zal uitsluitsel gegeven worden over de ingediende claim schriftelijk naar de verzender toe.

1.2 Onzichtbare schade: de schade was pas zichtbaar na het openen van de zending bij de ontvanger:

a- de verzender kan binnen een termijn van 7 kalenderdagen een claim schriftelijk indienen bij Bubble

b- de verzender (opdrachtgever) geeft de claim schriftelijk door aan Bubble, met vermelding van het tracking nummer, de waarde van de opgelope schade (bv een kopie van de verkoopfactuur of een herstelbestek), het gewicht van de zending en foto's van de beschadigde zending.

c- Bubble zal dit analyseren en kan eventueel de beschadigde goederen opvragen voor expertise op de hoofdzetel.

d- Binnen een termijn van 10 werkdagen zal uitsluitsel gegeven worden over de ingediende claim schriftelijk naar de verzender toe.

2. Claim met betrekking tot een verlies of handtekeningbetwisting

    2.1. Verlies: 

a- de verzender doet een schriftelijke melding van het verlies met vermelding van het desbetreffende tracking nummer, de inhoud en waarde van de zending.

b- binnen een termijn van 10 werkdageen zal het uiteindelijke resultaat van het onderzoek doorgegeven worden.

    2.2. Handtekeningbetwisting:

a- de verzender doet een schriftelijke melding vergezeld van een door de ontvanger ondertekende verklaring op eer (document te verkrijgen op verzoek).

3. Andere claims

Claims die niet onder bovenstaande rubrieken vallen kan u per mail doorgeven aan het Customer Care Team en zullen zo spoedig mogelijk beantwoord worden.

VERZEKERING

BUBBLE zal claims steeds behandelen volgens deze procedure, de geldende algemene voorwaarden en de CMR wetgeving.  

Het ontbreken of weigeren van gevraagde bewijsstukken kan aanleiding geven tot het weigeren een claim in behandeling te nemen.

Nadat een claim door BUBBLE ontvankelijk wordt verklaard, ontvangt u hierover een schriftelijke bevestiging met de vermelding van de verder aan te vullen documenten die nodig zijn om de verzekering in te schakelen.

Het is niet toegestaan om prestatiefacturen van BUBBLE te compenseren met facturen wegens een claim.  In geval van een akkoord zal een claim factuur gevraagd worden ter attentie van Bubble.